Санал асуулга
 • Боловсролын хэлтсийн үйл ажиллагааг үнэлнэ үү?

  • Хангалттай сайн
  • Хангалттай хүрч ажилладаг.
  • Шаардлагатай хэмжээнд хүрч ажиллаж чадахгүй байна.
  • Хангалтгүй
  • Мэдэхгүй